title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - "שוחרי תרבות" ביום אומנות בתל אביב