title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת וארא

פרשת וארא

 

פרשתנו ממשיכה את הדו-שיח שבין משה לבין הקב"ה, בעקבות החמרת תנאי העבדות של בני ישראל אחרי מפגשם של משה ואהרון עם פרעה.

משה, הפונה בטרוניה אל הקדוש ברוך הוא, טוען כלפיו כי מאז כניסתו אל פרעה הורע מצבם של היהודים וְהַצֵּל לֹא הִצַּלְתָּ אֶת עַמֶּךָ.

רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו בפשרה של הטענה. לדעתו של רבי ישמעאל, משה טוען (כפשוטם של דברים), שהקב"ה לא מציל את ישראל. לפי רבי עקיבא דבריו של משה אחרים מעט. לדבריו 'יודע אני שאתה עתיד להצילם', אך בינתיים מתקומם משה כנגד אלו 'הנתונים תחת הבניין'. אמנם הגאולה בפתח, אולם אנשים סובלים בדרך, ועל כך מתרעם משה רועה ישראל.

המדרש ממשיך ומספר כי מידת הדין ביקשה לפגוע במשה. על פי שורת הדין, ביקורת שכזו אין לה מקום, ומשה רבנו לא אמור להטיח דברים קשים כאלו כלפי בוראו. יחד עם זאת, טוען המדרש, 'כיון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין".

 

כאשר אדם מונע מדאגה לאחרים, מכאבם של ישראל, מתוך אמונה בגאולה אך מתוך תחושת תסכול על המחירים שבדרך, הרי שעל אף שמצד הדין אל לו להתרעם כלפי מעלה, בסופו של דבר מגמתו החיובית גוברת ודבריו נשמעים.

 

כך אנו גם מוצאים בפרשתנו, בעקבות דבריו של משה, הקב"ה מכריז ששָׁמַע אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, והוא מתכנן להוציאם ולהצילם, לגואלם, לקחתם ולהביאם לארץ ישראל.

 

השבוע יחול יום פטירתו של רועה אחר בשם משה, ר' משה לייב מסאסוב, מגדולי הרביי'ם החסידים (נפטר לפני 212 שנים), שגם עליו מסופר סיפור מופתי, הקשור לדאגתו והתמסרותו של המנהיג לעמו, של האדם לזולתו, התמסרות שגוברת על שורת הדין ועל כללי ההתנהלות הרגילים, ומביאה לגאולה ותיקון:

חסידים מספרים כי כשנפטר רבי משה לייב מסאסוב, אמר אל נפשו: "עתה פטור אני מכל המצוות, במה אוכל עכשיו לעשות את רצון הבורא יתברך?" נמלך בדעתו: "ודאי רצון הבורא יתברך הוא שאקבל עונש על עבירותיי הרבות לאין מספר!" רץ בכל כוחו וקפץ אל הגיהינום.

מיד נעשה רעש גדול בשמיים, ובמהרה קיבל שר של גיהינום פקודה שכל זמן שהרבי מסאסוב שוהה שם תשבות האש.

ביקש השר מאת הצדיק שילך אל גן העדן, כי לא כאן מקומו ואין זו המידה שהגיהינום תשבות בגללו.

"אם כן", השיב רבי משה לייב, "אין אני זז מכאן עד שיורשו כל הנשמות לילך עמי. על פני האדמה נתעסקתי בפדיון שבויים, וכן לא אניח את ההמון הזה לסבול בכלא!"

ויש אומרים שנעשה רצונו.

 

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת-צבי