title
title
title
title
title
title
תמי ממליצה

ילדים בסדר גמור - ביוגרפיה דורית של ילדי הארץ 1948 - 1955 

כתבה וחקרה חנה יבלונקה


תוצאת תמונה עבור ילדים בסדר גמור

חנה הסופרת מקדישה את סיפרה באהבה לנכדיה סופי ויוני. וכותבת להם במילה אחת- שתדעו. ושמה נקודה בסוף המשפט הנחרץ הזה. נפעמתי מן ההקדשה הזאת מסבתא לנכדיה. סבתא שרואה דחיפות ונחיצות לספר לדורות הבאים מה היה כאן בימים של ראשית המדינה.

 

 

 

 

כילדה שנולדה בשנתה של המחברת, כשנתיים אחרי קום המדינה,  מסתקרנת לדעת האם גם אנוכי ילדה בסדר גמור?

 


תמי חיים

נווה-אור