title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על האור

שלום רב קוראנו היקרים

 

אנו לאחר חג האורים, חג החנוכה

ולקראת עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי.


עלינו לקחת את האור של החנוכיה

ולהפיצו לאורך כל השנה,

החוצה אל סביבתנו ופנימה אל תוכנו.


 

 מעורבות ואחריות לעצמנו ולזולתנו

 

זו תקוותנו.

 

 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך