title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - על יזמות פעילות ומכתב

על יזמות פעילות ומכתב בבית גיל עוז

 

יזרעאלה כספי מתנדבת בבית גיל עוז מתנדבת מזה שנים רבות בהנחיית קבוצת ספורת עברית, מידי שבוע בשבוע.


לאורך השנה האחרונה יזרעאלה קראה פרקים מספרו של מוטי זעירא אודות נעמי שמר יחד עם חברי הקבוצה.

 

על מה שהתרחש בקבוצה קראו בשרשרת התכתובות בין יזרעאלה הקבוצה ומוטי זעירא.

  

מרגש

 

גדי ליאון

עורך מעת לעט