title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - גיל עוז עם הפנים לקהילה והקהילה עם פניה לגיל עוז

גיל עוז עם הפנים לקהילה והקהילה עם פניה לגיל עוז

השבוע ביקרו בבית גיל עוז השוטרים הקהילתיים של המועצה האזורית- קובי בן חמו ואבי אזולאי – אשר כל אחד מהם אחראי מטעם המשטרה על מספר יישובים במועצה.

קובי שוחח עם חברי הבית על מוגנות כלפי גניבות ופריצות וחיזק את הקשר האישי בין המשטרה והשיטור הקהילתי וחברי בית גיל עוז.

אחת לתקופה יבקרו השוטרים בבית גיל עוז ויעמיקו את רמת המוגנות של וותיקי העמק בידע חשוב ומעשיר.

 

זו הזדמנות חוזרת להודות להיענותו של קובי לנושא ואנו שמחים על הקשר הישיר שנוצר.

 

גדי ליאון

עורך מעת לעט