title
title
title
title
title
title
תמי ממליצה

ממה עשוי התפוח?

שש שיחות שהוקלטו ונכתבו בין עמוס עוז הסופר לשירה חדד  העורכת הספרותית של אחדים מספריו. שיחות מרתקות בהן מתגלה עוז כאדם רגיש המדבר בכנות ובגילוי לב על עצמו על כתיבתו על ניסיונותיו ובעצם על מה לא?ספר שנגע לליבי.

תמי חיים

נווה-אור