title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - יום הבחירותביום זה בית גיל עוז יהיה סגור