title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על המחילה

שלום רב שנה טובה

וגמר חתימה טובה לכל קוראנו

 

שנת תשע"ט החלה ויום הכיפורים בפתח.

יום בו מבקשים אנו למחול האחד לשני

ולמעשה גם למחול לעצמנו כדי שנוכל לתקן בעתיד.

 

סוד המחילה, הסוד לוותר על "החוב" שחייב לי הזולת

ובמקומו למלא את החלל שנוצר בטוב ובעשיית הטוב.

 

 

ללמוד להיות בתוך המחילה

ולראות את האור בפתחה השני.

 

  

שנזכה למחול ולהיות מחולים.

 

 

שבת שלום

וגמר חתימה טובה

 

 

גדי ליאון

העורך