title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

פעמון רוח ויוצרתושושקה שניר
נווה-איתן
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון