title
title
title
title
title
title
בעין העדשה

ליד נווה-אור



דוד מור
עין-הנצי"ב