title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

קולאז' לחנוכה



חברי בית גיל עוז
ובנות כיתות ה'-ו' קיבוץ מירב