title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

החלה בניית שכונת ההרחבה בגיל עוזחדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון