title
title
title
title
title
title
משתפים - חוק האזרחים הוותיקים - תיקון מספר 15

חוק האזרחים הוותיקים – תיקון מספר 15 שיזם ח"כ איציק שמולי

 

שירות ציבורי בלא המתנה בתור

מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים.

     

אזרחים ותיקים הבאים בימים מוצאים עצמם לעיתים נשרכים בתורים מפרכים ומייגעים במרכולים, באתרים, בדואר ובמקומות נוספים הנותנים שירות לציבור. לאור המצווה "והדרת פני זקן מפני שיבה תקום" (ויקרא י"ט, ל"ב) ועל מנת להעניק לאזרחים שהגיעו לגיל גבורות את הכבוד הראוי, ביוזמת השרה לשוויון חברתי, תוקן חוק האזרחים הוותיקים בשנת 2017

ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו עולה על 80 שנים על פי בקשתו.

מהו "שירות ציבורי"?  

שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות ציבורית או ב"מקום ציבורי". זאת, בדרך של מפגש פנים אל פנים. במסגרת התיקון לחוק, טיפול רפואי הוחרג מהגדרת "שירות ציבורי".

מהו "מקום ציבורי"?

מקום או חלק ממקום העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים ממנו והוא מנוי ברשימה הבאה:

1.                           בית דואר, בנק;

2.                           בית קולנוע, תאטרון, אולם מופעים, אצטדיון;

3.                           גלריה, מוזיאון, ספרייה;

4.                           מקום במסוף לתחבורה ציבורית (מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר) או תחנה מרכזית, המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית

5.                           אתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות, גן לאומי ושמורת טבע – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

6.                           חנות גדולה. חנות גדולה היא מקום לממכר קמעונאי של מזון ומוצרי צריכה שנמכרים בה ירקות ופירות טריים, חלב ומוצריו, ומוצרי ניקיון, למעט חנות מקוונת;  שיותר ממחצית ממחזור המכירות בה הוא ממכירת מזון וששטח המכירה שלה הוא לפחות 250 מ"ר. אם קמעונאי מחזיק בכמה נקודות במתחם אחד הן ייחשבו כחנות אחת.

מהי רשות ציבורית?

1.                           משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

2.                           עירייה או מועצה מקומית;

3.                           בית דוד בן-גוריון, יד ושם, יד יצחק בן-צבי, לשכת עורכי הדין, המוסד לביטוח לאומי, מרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, מרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין ולחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים;

4.                           ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ, חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בע"מ, חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונתית בת"א יפו בע"מ, עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, חברת החשמל לישראל בע"מ, רכבת ישראל בע"מ, החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ, הקרן למורשת הכותל המערבי, פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, בית התפוצות בע"מ, מוזאון ישראל;

5.                           הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

6.                           קופת חולים.

חריגים 

התיקון לא יחול על תור שההמתנה בו היא בכלי רכב ועל תור שנקבע בתיאום מראש.
תינתן קדימות במתן שירות ציבורי לפי תור לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה בתור בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

 

המעוניינים לקרוא את הפרסום במקור לחצו כאן


 תודה לגד גור מחמדיה על הסבת תשומת ליבנו לנושא