title
title
title
title
title
title
תמי ממליצה

והפעם...ספר: "אדל" - ספרה של יוכי ברנדס

 

גילוי נאות: זה זמן רב שאני שומעת את ברנדס מתראיינת ומספרת שהיא שוקדת על כתיבת ספר העוסק בדמות של הבעל שם טוב. אני חיכיתי לספר בציפייה גדולה.


והנה הוא נולד ממש לקראת ראש השנה.

בספר היא מתארת את הבעל שם טוב מיום היוולדו על יתמותו, עוניו ויסוריו הרבים וכן על משפחתו.על בתו אדל שעל שמה נקרא הספר. ועל המוניטין שצבר לו עם השנים בקרב גויים ויהודים.יוכי בעצמה צאצאית לבעש"ט וניכרת אהבתה הרבה לגיבורי הספר. מרתק ומתאים מאוד לקריאה בימים אלה.

 
תמי חיים

נווה-אור