title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

"ציפורי נחמדת"



עליזה לוסקי
רוויה
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון